Početkom mjeseca ožujka 2021.g. započela je  osposobljavanja žena zaposlenih u sklopu projekta NISA-Nismo sami II, koji općina Nijemci provodi u partnerstvu sa našom Udrugom, Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje, područni ured Vinkovci i Centrom za socijalnu skrb Vinkovci.

Tijekom iduća dva mjeseca,  23 žene,   pohađat će osposobljavanje za zanimanje računalni operater. Osposobljavanje provodi Pučko otvoreno učilište Vinkovci, a nastava  se održava u prostorijama općine Nijemci.  Kako bi se ispoštovale sve epidemiološke mjere, žene su raspoređene u dvije grupe. Na kraju obrazovanja, dobiti će Uvjerenje o osposobljavanju koje mogu upisati u radnu knjižicu. Cilj je da žene, kada izađu iz projekta, stečenim dodatnim znanjem, budu konkurentnije na tržištu rada i lakše pronađu novi posao

Osposobljavanje žena provodi se u sklopu Elementa 2. Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine.

Na projektu je zaposleno ukupno 25 žena koje pružaju usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima projekta. Radi se o osobama starije životne dobi (iznad 65 godina) i nemoćnim osobama, a njih je trenutno 161 iz svih naselja naše Općine.

Projekt NISA-Nismo sami II, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0137, odobren je općini Nijemci u sklopu Poziva Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. a sredstva su iz Europskog socijalnog fonda.

Vrijednost ovog projekta je 2.301.399,25 kn nepovratnih sredstava, a provedba traje 18 mjeseci –  od 22.07.2020.-22.01.2022. g.